Obair Scoile/Schoolwork

Obair Scoile / Schoolwork

Helping with spellings

Here is a useful little guide to how spellings work in Irish. Worth having a look if you are helping your child learn Irish spellings.

Tá treoir bheag áisiúil i mBéarla anseo faoi litriú sa Ghaeilge.

litriu-treoir-i-mBearla

Séideán Sí

SeideanDid you know that you can access some of the Séideán Sí junior and senior infant Irish readers online?

The activities on this site can help reinforce the work done in the classroom during the day and you can have fun reading with your child and playing some of the interactive games together. This is well worth a look if you have a child in junior class in an Irish-medium school.

An raibh fhios agat gur féidir teacht ar chodanna de na leabhair léitheoireachta Séideán Sí ar líne? Cabhraíonn na gníomhaíochtaí éagsúla ar an suíomh tógáil ar an obair a dhéantar sa seomra ranga le linn an lae. Is féidir leat taitneamh a bhaint as na leabhair a léamh le do pháiste agus cluichí idirghníomhacha a imirt le chéile.

http://www.seideansi.ie/

Snas ar Scéal

Snas-ar-ScealSnas ar Scéal is a wonderful resource developed by the Council for Curriculum, Examinations and Assessment in Northern Ireland to help children improve their writing skills in Irish. It contains both printed resources and interactive games to develop children’s writing skills on a wide range of themes: weather, feelings, colours and lots more. This resource is available as Gaeilge only.

http://www.nicurriculum.org.uk/curriculum_microsite/snas_ar_sceal/

Tá sé mar aidhm ag Snas ar Scéal páistí a spreagadh le bheith ag smaoineamh ar roghanna eile agus ar bhealaí eile lena gcuid tuairimí a chur in iúl agus iad i mbun scríbhneoireachta. Tá áiseanna clóite agus cluichí idirghníomhacha Snas ar Scéal ar fáil ar líne. Is i nGaeilge amháin atá an suíomh seo.

Teanglann.ie / Foclóir.ie

Teanglann-allIs your child unsure of how to spell a verb? Both of these resources are useful if you or your child. Here you can search for words, look at verbs, find sample sentences, use a grammar builder and even hear words and phrases spoken.

www.Focloir.ie/

Tá na hacmhainní seo an-úsáideach má tá tú féin nó do pháiste ag iarraidh teacht ar litriú. Freisin tugtar foirmeacha an bhriathair i ngach aimsir agus i ngach pearsa. Ar Foclóir.ie tá liosta d’abairtí mar eiseamláirí agus leagan amach deas simplí le tuiscint.

www.scriobh.ie

scriobh2This website contains comprehensive information on the main computer and internet resources that are available for the Irish language. It has links to and information about computer spellchecks, grammar checks, online language courses, dictionaries and computer resources. Some of the resources might be useful if you have children in higher classes – especially the computer spellcheck.

Tá eolas cuimsitheach ar an suíomh seo faoi na háiseanna ríomhaireachta agus idirlín atá bainteach leis an nGaeilge. Tá naisc agus eolas ann faoi litreoirí, gramadóirí, cúrsaí ar-líne, foclóirí agus acmhainní ríomhaireachta. D’fhéadfadh cuid de na hacmhainní a bheith úsáideach má tá páistí agat sna hardranganna – go mór mór an litreoir don ríomhaire.