Foghlaim Neamhspleách / Independent Learning

Home / Acmhainní do Thuismitheoirí / Resources for Parents / Foghlaim Neamhspleách / Independent Learning

In this section, you can work independently on adding to your vocabulary, your understanding of spoken Irish and your knowledge of language structures. Click on the various topics and you’ll be able to access slides which will present audio or video related to each topic, along with tapescripts, vocabulary, exercises and some information on grammar.

Bain triail as an rannóg seo chun cur le do stór focal, an chluastuiscint a chleachtadh agus cur le do chuid eolais ar struchtúir na teanga. Cliceáil ar na topaicí éagsúla agus beidh teacht agat ar shleamhnáin a chuirfidh míreanna fuaime agus físe i láthair bainteach le gach topaic, mar aon le téipscripteana, stór focal, cleachtaí agus eolas ar struchtúr na teanga.