Does your child attend an Irish-medium primary school?

An bhfuil do leanbh ag freastal ar bhunscoil lán-Ghaeilge?