Fúinn/About Us

Home / Fúinn/About Us

D’fhorbair Gaeloideachas an suíomh seo mar acmhainn do thuismitheoirí a bhfuil a bpáistí ag freastal ar bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus mar acmhainn do mhúinteoirí a mhúineann ranganna Gaeilge do thuismitheoirí. Bíonn an suíomh á fhorbairt de réir a chéile agus muidne ag cur leis.

Tá an suíomh maoinithe ag Foras na Gaeilge.

This site has been developed by Gaeloideachas as a resource for parents whose children attend Irish-medium primary schools and also as a resource for teachers who teach Irish language classes for parents. The site is a work in progress and more materials are added over time.

The site is funded by Foras na Gaeilge.

+353 (0)1 8535195

eolas@gaeloideachas.ie

www.gaeloideachas.ie