Cur isteach ar scrúdú de chuid TEG

Home / Cur isteach ar scrúdú de chuid TEG

Tá dhá rogha ag iarrthóirí ar mian leo tabhairt faoi scrúdú de chuid TEG.

Rogha 1: Páirtchreidiúint

Sa chás seo déanann iarrthóirí an scrúdú cainte amháin.

Cad atá le déanamh agam?

Beidh Foireann TEG sásta scrúduithe cainte, atá curtha in oiriúint do thuismitheoirí atá ag freastal ar chúrsa Gaeilge, a chur ar siúl go háitiúil ag amanna éagsúla i gcaitheamh na bliana ach íosmhéid 15 duine a bheith sa ghrúpa. Más mian le rang go gcuirfí scrúdú cainte ar fáil is féidir leis an mhúinteoir dul i dteagmháil le hIonad na dTeangacha (teanga@nuim.ie) chun é seo a phlé.

Rogha 2: Lánchreidiúint

Sa chás seo, tabharfaidh iarrthóirí faoin scrúdú iomlán (cluastuiscint, léamhthuiscint, scríbhneoireacht agus scrúdú cainte).

Cad atá le déanamh agam?

Féach: http://www.teg.ie chun tuilleadh eolais a fháil faoi na hionaid scrúdaithe, an táille agus an córas clárúcháin.