Obair Bhaile

Éist le Lára ag labhairt faoin obair bhaile a fhaigheann na naíonáin bheaga a mhúineann sí.

Listen to Lára talking about the homework she gives her junior infants.

Cruinnithe: Múinteoirí agus Tuismitheoirí

Éist le múinteoir Lára ag labhairt faoi chruinnithe le tuismitheoirí.

Listen to Lára talking about parent-teacher meetings.

An Scoil: Scoileanna Tuaithe

Éist le Caitríona agus le Dara ag labhairt faoi scoileanna tuaithe.

Listen to Caitríona and Dara talking about schools in the countryside.