Cabhair Bheo / Live Help

Home / Cabhair Bheo / Live Help

When your children are doing school homework, does it happen that they don’t understand it, and that you don’t either? Do you want to help them, but can’t? Maybe you don’t understand the instructions, the terminology or what it is they are reading. You can get help from a qualified teacher through this site Monday-Thursday between 4-6 p.m. during the primary school term. Or, if these times don’t suit you, leave us a question and we will answer it during the next live session.

‘Cabhair Bheo’ is funded by COGG.

Nuair atá do pháistí ag déanamh obair bhaile, an dtarlaíonn sé nach dtuigeann siad rud éigin agus nach dtuigeann tusa é ach an oiread? An mbíonn sé deacair ort cabhrú leo? B’fhéidir nach dtuigeann tú na treoracha, an téarmaíocht nó an t-ábhar léitheoireachta. Tá cabhair ar fáil ó mhúinteoir cáilithe tríd an suíomh seo Luan-Déardaoin ó 4-6 p.m. le linn an téarma bunscoile. Muna n-oireann na hamanna sin duit, fág againn do cheist agus freagróimid í ag an gcéad seisiún beo eile.

Tá ‘Cabhair Bheo’ á maoiniú ag COGG.

COGG-RGB-35mm